header_foto_0_cockpit
 
 

blauwebalk

BicSmail;-) nummer 8

BicSmail;-) nr.8BTB stimuleert elektronisch melden in de binnenvaart met de uitgave van het gratis magazine BicSmail:-). Wil je ook BicSmail;-) ontvangen? Meldt dit dan per e-mail.

De achtste uitgave (Juni 2018) is inmiddels over de Duitse- en Nederlandse vloot verspreid. Deze actiekrant brengt je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen rond de elektronische meldplicht (per 1 december 2018) voor de binnenvaart tankvaart op de Rijn.

BicSmail;-) is online te bekijken via de volgende links:

BicSmail;-) #8 Nederlandse versie / Duitse versie

blauwebalk

Elektronische meldplicht voor tankschepen

Met ingang van 1 december 2018 wordt op de Rijn een elektronische meldplicht ingevoerd voor alle schepen die vaste tanks aan boord hebben. Momenteel hebben 500 van de 1600 tankschepen die in het stroomgebied van de Rijn varen zich geregistreerd voor het elektronisch melden.
De Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR) heeft op 31 mei 2017 besloten dat alle schepen en samenstellen waarvan ten minste één schip is bestemd voor het vervoer van goederen in vaste tanks, met ingang van 1 december 2018 onder de elektronische meldplicht vallen. Lees verder……

blauwebalk

BTB aan de slag binnen ST4W

SmartTrack4WaterwayST4W is een afkorting voor Smart Tracking Data Network for Shipment by Inland Waterway. Dit Europese project binnen het Interreg North-West Europe (NWE) programma heeft als doel om een modal shift van weg naar water te realiseren. 

ST4W is onderdeel van het Europese Interreg Noord-West Europa programma. Twaalf partners uit vijf Europese landen werken aan het project. Nederland is vertegenwoordigd met drie partners: naast Bureau Telematica Binnenvaart zijn dit het Expertise- en InnovatieCentrum Binnenvaart en de Technische Universiteit Eindhoven. Het uiteindelijke doel van ST4W is om de komende drie jaar een modal shift te realiseren van weg naar water. De focus ligt hierbij op gepalletiseerde vracht, maar neemt ook containerstromen mee. Voor het BTB liggen de activiteiten met name in de ontwikkeling en integratie van IT tools.

blauwebalk

Resultaten evaluatie AIS en elektronische kaarten

In 2016 is massaal door binnenvaartondernemers gehoor gegeven aan een enquête over de verplichte invoering van AIS en elektronische kaarten. Meer dan 1.200 vulden via het internet de vragen die door CCR in Straatsburg waren voorbereid.

Begin december heeft de plenaire vergadering van de CCR het rapport met de resultaten van de AIS enquête vastgesteld. Het rapport is inmiddels geplaatst op de website van de CCR samen met het bijbehorende protocol. U kunt beide documenten ook hier inzien.

Uitwerking AIS enquete

CCR protocol 2017-II-18

blauwebalk

Havengeld Amsterdam-Zaanstad 100% digitaal

Adam_ZaansAmsterdam 22 november 2017 – Binnenvaartbezoek aan Zaanstad en Amsterdam is vanaf 2018 een stuk aantrekkelijker. Beide havens zijn vanaf dan één havengebied voor het binnenhavengeld, met één loket voor de opgave. Betalen hoeft maar één keer.

Beroepsbinnenvaart, waaronder riviercruise, die het Zaans-Amsterdamse havengebied bezoekt, hoeft per verblijfsperiode nog maar één keer opgave te doen, en dus ook maar één keer te betalen. De tarieven worden gelijkgetrokken. Ze komen op het niveau van Amsterdam, een substantiële verlaging voor klanten die de Zaanse tarieven gewend zijn. Met hun ‘toegangskaartje’ kunnen schepen binnen de opgegeven periode ongelimiteerd Amsterdam en Zaanstad aandoen. Lees verder……

blauwebalk

Begeleidingsgroep E-melden Tankvaart van start

BTB-TRotterdam 15 november 2017 – Begin december vindt in Dordrecht de ‘kick off’ plaats van de Begeleidingsgroep E-melden Tankvaart. Met het oog op invoering van de elektronische meldplicht voor de tankvaart eind 2018, heeft Rijkswaterstaat in samenwerking met BTB het initiatief genomen tot het instellen van platform dat invoering van de e-meldplicht in deze sector kan begeleiden.

De begeleidingsgroep is breed samengesteld en bestaat onder meer uit tankvaartondernemers, branchevertegenwoordigers, operators, vertegenwoordigers van terminals, software-ontwikkelaars en RWS.   Lees verder……

blauwebalk

Verbeterde vaarkaarten bij RWS

ENC Nijmegen kleinInland Electronic Navigational Charts (IENC’s) zijn een onmisbaar hulpmiddel voor een veilige scheepvaart. De verbeterde IENC’s van Rijkswaterstaat zijn actueler en kwalitatief hoogwaardiger waardoor zowel de beroeps- als de recreatievaart over een beter beeld van de vaarweg met nog meer relevantie kenmerken beschikt.

Zo zijn in de nieuwe vaarkaarten onder andere autoafzetplaatsen, doorvaarthoogtes en permanent afgemeerde schepen te vinden. De IENC’s zijn gratis te downloaden via www.vaarweginformatie.nl. Lees verder……

blauwebalk

Privacy en AIS in de binnenvaart

Schermafbeelding 2017-06-12 om 09.46.51“AIS-gegevens zijn onder omstandigheden te kwalificeren als persoonsgegevens. In de binnenscheepvaart zullen AIS-gegevens in de meeste omstandigheden worden gekwalificeerd als persoonsgegevens, omdat de relatie tussen het schip en de schipper (en diens gezin) in de meeste gevallen een 1-op-1-relatie is.”

Dit is één van de analyses in het rapport ’Privacy en AIS in de binnenvaart’ dat door Consideratie in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu is opgesteld. Download het rapport hier of klik op het plaatje. Lees verder……

blauwebalk

Sluisplanning Terneuzen – Plan je eigen schutting!

SluisplanningHet wordt druk in Terneuzen zodra de nieuwe sluis gebouwd wordt (2018 – 2022). Om de drukte op te vangen en wachttijden te voorkomen is er een planningstool voorhanden.

Daartoe wordt het bestaande planningstool voor de zeevaart uitgebreid voor de binnenvaart. Schepen kunnen vooraf aanmelden en direct vernemen hoe laat en in welke kolk ze geschut worden. Hoe eerder je meldt, des te beter je ingepland kunt worden. Het komt er bijna op neer dat je je eigen schutting plant. Lees verder……

blauwebalk

Slimmer Varen met de Binnenvaart

Ries BodeOpiniërend artikel door Ries Bode, voorzitter van Bureau Telematica Binnenvaart en van Binnenvaart Netwerk Diensten, twee uitvoeringsorganisaties van de Nederlandse binnenvaart. 

Nadat eind december een binnenvaarttanker geladen met 2.000 ton benzeen in het ruim door de stuw bij Grave voer, overheerste de opluchting dat het schip heel was gebleven en de regio een milieuramp was bespaard. Snel daarna kwamen deskundigen met suggesties om bruggen, stuwen en sluizen op de vaarwegen nog robuuster te maken, dan wel te beschermen met nieuwe constructies. Bij een volgend ongeluk zouden dan risico’s worden geminimaliseerd. Dat is natuurlijk van belang voor de sector, maar tegelijkertijd ook een achterhaalde, zelfs archaïsch aandoende reactie. Lees verder……

blauwebalk