header_foto_6_veerhaven
 
 

Home » AIS verplichting blauwebalk

Resultaten evaluatie AIS en elektronische kaarten

In 2016 is massaal door binnenvaartondernemers gehoor gegeven aan een enquête over de verplichte invoering van AIS en elektronische kaarten. Meer dan 1.200 vulden via het internet de vragen die door CCR in Straatsburg waren voorbereid.

Begin december heeft de plenaire vergadering van de CCR het rapport met de resultaten van de AIS enquête vastgesteld. Het rapport is inmiddels geplaatst op de website van de CCR samen met het bijbehorende protocol. U kunt beide documenten ook hier inzien.

Uitwerking AIS enquete

CCR protocol 2017-II-18

blauwebalk

Onjuiste gegevens in AIS strafbaar

AISAlle informatie die met AIS wordt uitgezonden moet correct zijn. Sommige gegevens zijn verplicht. Een deel daarvan is bij installatie vastgelegd. Dit is niet altijd juist en volledig gebeurd. Het heeft dus zin om de vaste gegevens eens na te lopen.

Andere gegevens worden altijd automatisch bepaald door AIS, zoals positie, koers, snelheid, richting en tijd. Dit kun je zelf niet goed controleren, maar wel via een buurman of verkeerspost navragen. Sommige gegevens zijn instelbaar en moet je aanpassen, zodra de situatie verandert.

Het uitzenden van onjuiste gegevens is strafbaar en kan beboet worden. Dit geldt ook voor niet verplichte AIS-informatie, zoals bestemming en diepgang e.d. Als je deze info toch uitzendt, moet ze wel kloppen. Advies: alleen verplichte informatie uitzenden!

In de tabel hieronder wordt aangegeven welke informatie verplicht is. Lees verder……

blauwebalk

AIS verplicht sinds 1 december 2014

AIS kleinSinds 1 december 2014 moeten schepen op de Rijn uitgerust zijn met AIS in combinatie met een elektronische vaarkaart (inland-ECDIS of een vergelijkbaar visualiseringsysteem). Wat de verplichting inhoudt, is te lezen in de digitale folder die Rijkswaterstaat  november 2014 heeft uitgebracht: AIS vanaf 1 december 2014 verplicht op de Rijn (rechtstreekse download 682 Kb)

Het CCR-besluit is een jaar eerder genomen. Bepaalde kleine vaartuigen zijn van deze verplichting vrijgesteld. De AIS-plicht gaat binnenkort ook op overige vaarwateren in Nederland gelden, maar dan zonder verplichte koppeling aan een elektronische vaarkaart.

Lees verder……

blauwebalk