header_foto_2_RoRo
 
 

Home » Subsidieregeling AIS blauwebalk

AIS Subsidieregeling beëindigd

transponder poenEind december 2012 is de subsidieregeling voor AIS-apparatuur beëindigd. Je kunt geen subsidie meer aanvragen voor AIS. Europese schepen die bedrijfsmatig op de binnenwateren actief zijn en andere schepen die langer zijn dan 20 meter, konden gebruik maken van deze subsidieregeling voor AIS. De subsidie werd ingesteld door de EU in samenwerking met de Nederlandse overheid. Deze grootscheepse regeling vormde de aanloop tot een AIS-verplichting op de Rijn in 2014.

 AIS is een van de kerntechnologieën in RIS. Europese lidstaten kunnen hun verplichtingen in het kader van RIS nakomen als bekend is waar schepen zich bevinden op de vaarweg corridors.

Sector en NL-overheid zijn in het convenant van 2006 overeen gekomen dat de binnenvaart vrijwillig meewerkt aan de invoering van Inland-AIS.  De branche stelde als voorwaarde dat de problematiek rond privacy wordt opgelost. Dit is overigens nog niet naar tevredenheid gebeurd. De overheid nam de kosten voor invoering van Inland-AIS op binnenvaartschepen voor zijn rekening. Nederland en Europa hebben grootschalige subsidieregelingen opgezet, met als resultaat dat Europese beroepsvaart nagenoeg volledig is uitgerust met AIS. Apparatuur voor automatische identificatie en volgen van scheepvaart is ook wel bekend onder de verzamelnaam transponders.

Ga naar de AIS-pagina’s op deze website

blauwebalk

Convenant RIS en AIS

Over de introductie van AIS zijn in het convenant van 06-11-2006 tussen overheid en binnenvaartsector heldere afspraken gemaakt. AIS wordt gezien als een belangrijke voorwaarde voor de verdere uitbouw van River Information Services (RIS). De sector werkt mee aan een vrijwillige invoering van AIS op voorwaarde dat de staat de kosten hiervan draagt en de privacy waarborgt. Uitsluitend positie en identificatie van schepen wordt met AIS uitgezonden. Zie de letterlijke tekst uit het convenant, met een citaat uit hoofdstuk 6.

Lees verder……

blauwebalk