header_foto_2_RoRo
 
 

Home » AIS » Grote AIS-enquête verlengd tot 3 januari 2017 blauwebalk

Grote AIS-enquête verlengd tot 3 januari 2017

Campagne stuurhut1

Rotterdam, 13 december 2016 – De campagne “Kunnen wij blind op u varen?” is verlengd tot 3 januari.  Schippers worden opgeroepen om mee te doen aan de grote anonieme enquête rond AIS-verplichting en elektronische vaarkaart. Invullen van het enquêteformulier kan hier.

De invultermijn is verlengd, omdat de vragenlijst nogal uitgebreid is. In de 2e helft van december is er wat eerder gelegenheid om er eens rustig voor te gaan zitten. Alle ervaringen van schippers met AIS en elektronische kaart zijn belangrijk!
Rond 1 november j.l. heeft  elke binnenvaartonderneming een papieren briefkaart ontvangen, als geheugensteuntje in het digitale tijdperk . Staat-ie nog steeds dubbelgevouwen in de stuurhut?  Dan wordt het tijd om de AIS-enquête hier in te vullen. Het kan nog tot 3 januari.  

Evaluatie van AIS in de nautische praktijk

In de online enquête kunnen schippers al hun ervaringen kwijt met AIS en de elektronische vaarkaart, waar men dagelijks mee werkt. De enquête is bedoeld om de AIS-verplichting internationaal te evalueren. Ervaringen van zoveel mogelijk schippers zijn nodig. Met voldoende deelnemers kan de vaarpraktijk effectief invloed hebben op de regelgeving.

Op verzoek van Rijkswaterstaat verzorgt BTB voor verspreiding van de enquête in de Nederlandse binnenvaartsector. De peiling is onderdeel van een grootschalig online-onderzoek in alle Rijnoeverstaten dat onder schippers, handhavers en industrie wordt gehouden. Deelnemers blijven anoniem. Bureau Telematica heeft geen inzage in de ingezonden vragenlijsten.

Naar verwachting zullen in de loop van volgend voorjaar de eerste resultaten bekend gemaakt worden. Sinds 1 december 2014 moeten schepen op de Rijn uitgerust zijn met AIS in combinatie met een elektronische vaarkaart. In de rest van Nederland geldt vanaf januari van dit jaar een algehele AIS-verplichting (zonder elektronische kaart) voor de beroepsvaart.

Vertrouwen in medewerking van schippers

“Kunnen wij blind op u varen?” drukt op prikkelende wijze het vertrouwen uit dat schippers massaal zullen meedoen aan deze belangrijke enquête. Als beroepsmatige gebruikers van AIS hebben zij er direct belang bij. Sinds de introductie, wordt AIS ervaren als een nuttig hulpmiddel ter ondersteuning van de navigatie, waar je echter zeker niet ‘blind’ op kunt varen.

Schippers maken bij Bureau Telematica Binnenvaart geregeld melding van onnauwkeurigheden of onjuiste gegevens in AIS en elektronische kaart. Controle en handhaving rond de AIS-verplichting leiden soms tot discussies tussen varende gebruikers en autoriteiten. De enquête moet onder meer leiden tot meer duidelijkheid bij vaarweggebruikers, handhavers en vaarwegbeheerders over veilig en verstandig gebruik van deze hulpmiddelen. Veilig transport over water is immers een gezamenlijk belang.

Een belang waar je wel even voor gaat zitten!

Er wordt onder meer nagegaan of de regelgeving voor de omgang met fouten en defecten rond AIS en elektronische kaarten voldoende aansluit bij de vaarpraktijk. Alle aspecten van het gebruik van AIS en E-vaarkaarten komen aan de orde in de uitgebreide vragenlijst. Deelnemers moeten er wel even voor gaan zitten. Het is een flinke lijst. Maar het belang ervan is groot voor de nautische praktijk.

Invullen van de vragenlijst kan het beste als het schip voor de wal ligt en er een stabiele mobiele verbinding is of WiFi.
Het is handig de namen van leveranciers en inbouwfirma tevoren bij de hand te hebben. Ook daar wordt naar gevraagd. BTB vertrouwt erop dat schippers de komende zes weken massaal zullen laten weten wat hun ervaringen zijn.

Vragen of opmerkingen? stuur een mailtje naar Enquete_AIS@rws.nl

blauwebalk