header_foto_1
 
 

Home » Wat doet BTB » Stafbureau voor ICT van de branche organisaties » Doelstelling blauwebalk

Doelstelling

ICT in de binnenvaart

Stichting Bureau Telematica Binnenvaart bevordert namens de brancheorganisaties het gebruik van ICT in de binnenvaartsector, in breedste zin. Met de binnenvaart als schakel in de vervoersketen, is ICT voor varenden een bijzonder aspect van bedrijfsvoering in de moderne netwerkeconomie. Alle ICT-communicatie met ‘de wal’ is op schepen draadloos! En binnenvaartbedrijven hebben geen secretaresse of systeembeheerder aan boord. Profiel van BTB: klik hier.

Voor ondernemers en organisaties in de binnenvaart

Bureau Telematica is hét centrale aanspreekpunt op ICT-gebied . Voor binnenvaartondernemers, binnenvaartorganisaties, marktpartijen, overheid en ketenpartners van de binnenvaart. Het bureau geeft adviezen over automatisering, mobiele datacommunicatie, EDI en computergebruik op schepen en in binnenvaartondernemingen. Samen met varende ondernemers werkt BTB aan zinvolle toepassingen, zoals elektronisch melden, mobiel internet en AIS. BTB zet zich in voor gebruikersgemak, standaardisatie en betaalbare ICT, nationaal en internationaal. BTB ontwikkelt projecten, voorlichtingsactiviteiten en geeft kosteloos advies aan schippers. Het bureau volgt ontwikkelingen op het gebied van informatie- en communicatietechnologie, ter ondersteuning van het telematicabeleid van de brancheorganisaties in de binnenvaart. BTB is namens de sector internationaal betrokken bij River Information Services (RIS).

Samenwerking, standaardisatie, gemak & business

Bureau Telematica Binnenvaart wil doelmatige ICT-toepassingen voor varende ondernemers en stimuleert  marktpartijen en anderen om deze te ontwikkelen. Versnippering van het marktaanbod moet worden voorkomen, samenwerking gestimuleerd. In de kleine, uiterst gespecialiseerde IT-markt voor de binnenvaart gaat het om bundelen van kennis en slim samenwerken. BTB ijvert voor standaardisatie en integratie van toepassingen en dienstverlening in IT. Digitalisering moet ons werk en leven immers gemakkelijker maken. En het moet geld opleveren voor het binnenvaartbedrijf!
Gebruik van open standaarden en -platforms is essentieel. BTB steunt de ontwikkeling van speciale vormen van computeronderwijs, scholing en ICT-deskundigheidsbevordering voor de binnenvaartsector.

EDI met overheid en logistieke partners

Overtypen van gegevens is niet meer van deze tijd. Elektronische informatie-uitwisseling (EDI) met de overheid en met andere schakels in de vervoersketen krijgt speciale aandacht. Een elektronische meldplicht kan alleen overwogen worden als EDI reeds in de “business” gebruikt wordt.  Er is weinig draagvlak om EDI uitsluitend voor melden aan de overheid te gebruiken. Als je gegevens elektronisch aangeleverd krijgt, is de drempel een stuk lager. Bedrijven die af willen van ‘papieren rompslomp’ vinden op deze website tips om “PapierArm” te varen. BTB beheert en onderhoudt onder meer referentietabellen en berichtenspecificaties die bij elektronisch berichtenverkeer en in binnenvaartsoftware gebruikt worden.

Betaalbaar en betrouwbaar breedbandig mobiel internet

Elektronische communicatie (Internet, E-mail, E-commerce) is voor varenden en hun gezinnen niet alleen een instrument om economisch actief te zijn en sociaal isolement te voorkomen, maar ook een onmisbaar gereedschap in de concurrentiestrijd. BTB zet zich dus in voor betrouwbare, grensoverschrijdende breedbandige mobiele verbindingen en lage communicatiekosten.

blauwebalk