header_foto_1
 
 

Home » Gebruik aan boord » Binnenvaart ICT » Elektronisch melden » BICS blauwebalk

BICS

Goede verbindingBinnenvaart Informatie en Communicatie Systeem – www.bics.nl

Software voor beveiligd elektronisch melden aan de overheid van:

  • lading
  • scheepsgegevens
  • aantal opvarenden
  • herkomst
  • vertrek
  • bestemming

BICS is ontwikkeld door Rijkswaterstaat. Het is gratis verkrijgbaar via een online invulformulier op de BICS website.

Compleet vernieuwd

BICS versie 5 is volledig vernieuwd en vervangt alle eerdere versies en ERInet. Het nieuwe BICS verenigt het beste van twee werelden in zich. Het is gebaseerd op internettechniek, maar ook bruikbaar als internet tijdelijk niet voorhanden is. BICS versie 5 is er als download. Dus geen verspreiding meer via CD’s. Het wordt voortdurend online onderhouden. Je gebruikt dus altijd de meest recente versie. BICS 5 is instelbaar voor eenvoudige en complexe reizen en ladingsoorten. Het is nu is geschikt voor Windows en Linux. Later volgt een Mac-versie. Het nieuwe BICS werkt via een gewone Internetbrowser. Daarmee vervalt de noodzaak voor de aparte internetversie van BICS, ERInet.

Voor varende ondernemers en binnenvaartbedrijven aan de wal

BICS is gratis. BICS geeft elektronische meldingen van schepen door aan het computersysteem van vaarwegbeheerders, langs vaarwegen in Europa. In Nederland is dit IVS90, het systeem voor het volgen van schepen in Nederland. In Duitsland en Zwitserland het MIB. Uitgebreide meldingen via de marifoon zijn overbodig geworden. Een kopie van de cbsladinggegevens wordt in Nederland automatisch doorgestuurd naar het Centraal Bureau voor de Statistiek. BICS-gebruikers zijn daarom vrijgesteld van de mondelinge en schriftelijke opgave en rapportage aan het CBS .

Meertalig en gratis ondersteuning

Melden met BICS kan in alle Europese landen langs de rivier, tot aan de Zwarte Zee. Het BICS-programma is in alle landstalen (van ‘rivierlanden’) beschikbaar. Varende ondernemers krijgen gratis (meertalige) ondersteuning van het Helpdesk van BICS.

Niet voor handhaving

Gegevens van elektronische meldingen zijn niet beschikbaar voor andere partijen, zoals Politie of Inspectie. BICS-communicatie valt onder het privacyreglement tussen overheid en binnenvaartbranche. Er is een last van de Officier van Justitie nodig voor inzage in het IVS90 of andere systemen.

Een binnenvaartondernemer kan wel (vrijwillig) instellen dat kopieën van de eigen BICS-meldingen naar derden worden doorgestuurd, bijvoorbeeld logistieke partners, opdrachtgevers, ladingontvangers of de politie. Sommige vervoerders (gevaarlijke lading) maken hierover afspraken met handhavers, in ruil voor het achterwege blijven van controle en oponthoud tijdens de vaart.

blauwebalk