header_foto_4_spits
 
 

Home » Gebruik aan boord » AIS – pagina’s » AIS online blauwebalk

AIS online

AIS-radiosignalen van schepen worden uit de ether geplukt en online geplaatst.Zender Voorbeelden:

Online informatie over schepen kan onjuist, onbetrouwbaar of verouderd zijn. De exploitanten van de AIS-websites hebben meestal geen eigen, dekkend AIS-netwerk en maken vaak gebruik van vrijwilligers of radioamateurs. Scheepseigenaren hebben doorgaans geen toestemming gegeven voor het online plaatsen van AIS-gegevens, fotomateriaal of aanvullende informatie over hun schip of bedrijf.

AIS op het www – illegaal!

Volgens de uitleg van het ministerie van Verkeer en Waterstaat is het wettelijk niet toegestaan om AIS-signaal dat niet voor de ontvanger bestemd is op te vangen en te gebruiken. AIS-signaal ‘uit de lucht’ plukken en op Internet zetten mag dus niet! Achter sommige websites zit een verdienmodel, waarbij tegen betaling meer informatie over een schip kan worden verkregen, zonder toestemming van de scheepseigenaar. Dit is in onze ogen illegaal. Echter, de overheid handhaaft niet actief.

Ondernemers die zich benadeeld voelen, zullen zelf actie moeten ondernemen.
Het ministerie van Verkeer en Waterstaat heeft aangegeven dat er niet actief gehandhaafd wordt op overtreding van deze regelgeving. Een formeel verzoek tot handhaving van de gezamenlijke brancheorganisaties bij College Bescherming Persoonsgegevens werd in 2011 afgewezen.

Hoe denkt de NMa over AIS?

Bureau Telematica Binnenvaart heeft navraag gedaan bij de Nederlandse Mededingings Authoriteit (NMa) over de mogelijke toename van markttransparantie in de binnenvaart door de introduktie van AIS. De NMa komt alleen in actie als er sprake is van ‘onderling afgestemde gedragingen’ die er op gericht zijn om concurrentie te beperken. Een benadeelde partij zal bij de NMa inzichtelijk moeten maken dat een dergelijke situatie zich voordoet.

Het plaatsen van AIS-informatie online wordt door de NMa met interesse gevolgd. Informatie online, zoals scheepsidentiteit, posities, verwachte aankomsttijden en ladingonformatie kan in bepaalde omstandigheden verstorend werken op prijs- en contractvorming in de binnenvaartmarkt.
Ook hier geldt: benadeelde ondernemers moeten dit zelf aantonen bij de NMa.

blauwebalk