header_foto_0_cockpit
 
 

blauwebalk

Vaartrechten afrekenen in Vlaanderen met hulp van BICS

Schermafbeelding 2016-09-27 om 11.59.43Afrekenen van vaartrechten op Vlaamse vaarwegen bij de NV Vlaamse waterwegen,  NV De Scheepvaart en bij Waterwegen en Zeekanaal NV kan heel eenvoudig met hulp van BICS. Het voordeel hiervan is dat je niet meer van boord hoeft om je vaartrechten te betalen. 

Om via BICS te melden in Vlaanderen dient het meldpunt “Vlaamse Waterwegen” gebruikt te worden. Daarnaast moet je lopende betaalrekening bekend zijn bij de vaarwegbeheerder. RIS Hasselt laat weten wat er precies nodig is om de afrekening van vaartrechten te combineren met elektronisch melden. Lees verder……

blauwebalk

Telematica Award 2015 voor Bernhard van Welzenes

BVWNijmegen, 30 december 2015 – Uit handen van BTB-voorzitter Sijko Veninga ontvangt Bernhard van Welzenes de 7e Binnenvaart Telematica Award.

Aalmoezenier Bernhard van Welzenes organiseert 20 jaar geleden de eerste Telematicadag voor de binnenvaart, samen met mensen als Piet Nefkens, Jan Joanknecht en Elbert Vissers. Het belang van ‘machines die met machines praten’ is niet direct een voor de hand liggend onderwerp voor een speciale informatieavond in 1995, op het Nijmeegse Schipperscentrum waar doorgaans vooral de ontmoeting tussen mensen centraal staat. Lees verder……

blauwebalk

River Of Information #5 digitaal – CoRISMa

ROI5De papieren uitgave van River Of Information #5 is in de loop van december bij iedere Nederlandse binnenvaartondernemer in de postbus gevallen. Dit nummer is volledig gewijd aan het project CoRISMa: corridor management met behulp van RIS. Niet ontvangen? Wij sturen graag een exemplaar na. Mail je adresgegevens naar bureau.telematica@binnenvaart.org
Of blader in de digitale versie van ROI #5 op deze website.

blauwebalk

AIS verplicht op Nederlandse vaarwateren vanaf klasse 1

AISVanaf 1 januari 2016 geldt een AIS-verplichting voor de beroepsvaart in Nederland. Dit is het gevolg van een wijziging van het BPR Artikel 4.07. De inland AIS-verplichting geldt voor alle BPR wateren vanaf CEMT klasse I of hoger. In de praktijk komt dit neer op een vrijwel algehele AIS-verplichting, echter zonder verplichte koppeling met een elektronische vaarkaart, zoals op de Rijn. 

De verplichting volgt op de inland AIS verplichting op de Rijn (RPR-gebied), die in 2014 is ingegaan. Voor het BPR-gebied wordt niet de eis opgenomen om een Inland-ECDIS of een vergelijkbaar systeem van elektronische vaarkaarten aan boord te hebben. De AIS verplichting geldt voor alle bedrijfsmatig varende schepen en voor alle schepen langer dan 20 meter. Stilliggende schepen mogen in bepaalde situaties op rijkswateren hun AIS uitzetten. Zie voor meer informatie .
Of download het RWS informatieblad Belangrijkste wijzigingen BPR per 1-1-2016

blauwebalk

Wijziging meldplicht Rijnvaartpolitiereglement

RPR_edited-1Vanaf 1 december 2015 is een wijziging van kracht van artikel 12.01 van het Rijnvaartpolitiereglement. Schepen met een LNG-systeem aan boord en alle schepen die één of meer containers vervoeren moeten dit nu verplicht melden.

Met het besluit 2015-I-16 van de Centrale Commissie voor de Rijnvaart is artikel 12.01 van het Rijnvaartpolitiereglement op een aantal onderdelen gewijzigd. Een aantal van die wijzigingen heeft directe gevolgen voor de meldplicht.
De belangrijkste wijzigingen zijn:

  • Een schip dat een LNG-systeem aan boord heeft, moet de aanwezigheid hiervan melden.
  • Alle schepen die één of meerdere containers vervoeren moeten dit verplicht elektronisch melden.

Lees verder……

blauwebalk

Windows 10, BICS-updates en datakosten buitenland – correcties

Schermafbeelding 2015-08-13 om 15.09.59

In de Nieuwsflits van 13 augustus meldde BTB een mogelijke oplossing ter voorkoming van ongewenste data-kosten (in buitenland) bij het gebruik van BICS in combinatie met Windows 10. Inmiddels is er aanvullende informatie, die noopt tot enkele correcties en nuanceringen.

Correcties en aanvullingen – geen hoge datakosten BICS buitenland

BICS-gebruikers hoeven NIET bang te zijn voor onverwachte hoge datakosten in het buitenland, want BICS zal niet zelfstandig grote software-updates uitvoeren. Schippers die vrezen dat BICS (over de grens) automatisch updates binnenhaalt en een forse aanslag op hun databundel doet, kunnen we geruststellen. De BICS-gebruiker moet altijd expliciet bevestigen dat een update mag worden uitgevoerd. BICS-gebuikers hebben zelf regie over grote updates.

Windows 10 verandert dus niets aan het update-gedrag van BICS. Wel is nog enige terughoudendheid gewenst met het gebruik van Windows 10 – hieronder meer hierover. Lees verder……

blauwebalk

Ondersteuning “oude” BICS gestopt – Stap nu over!

Vlag BICS vrijstaandSinds juli 2015 worden BICS versie 4 en oudere versies niet langer ondersteund. Vrijwel alle gebruikers van dit programma voor elektronisch melden zijn inmiddels overgestapt op BICS versie 5. Rijkswaterstaat adviseert gebruikers van oudere versies om over te stappen. Dit advies geldt voor iedereen die momenteel nog een BICS accountnummer gebruikt dat bestaat uit een ’9000-nummer’. Het nieuwe BICS maakt gebruik van ’7000-nummers’.

De mogelijkheid bestaat dat BICS-meldingen met oudere versie van BICS niet meer verwerkt worden. De Helpdesk biedt ook geen ondersteuning meer bij oudere versies. Gebruikers van BICS 4 en ouder moeten zelf actie ondernemen: opnieuw registreren als BICS-gebruiker en BICS versie 5 downloaden en installeren (www.bics.nl). Je kunt BICS 5 alleen maar gebruiken als je opnieuw geregistreerd bent, want je krijgt een nieuwe BICS-account (7000-nummer). Dit is nodig omdat de registratie van BICS-gebruikers in 20 jaar tijd ‘vervuild’ is geraakt. Met BICS 5 wordt ook een nieuwe start gemaakt met de registratie van alle gebruikers.

Containerschepen uitgezonderd

Schippers die containers vervoeren en stuwagesoftware gebruiken, nemen eerst contact op met de leverancier van hun stuwagepakket. Voor hen geldt dat zij in overleg met hun leverancier overstappen op andere software. Deze e-meldplichtige schepen moeten immers te allen tijde kunnen melden. Hierover zijn afspraken gemaakt tussen RWS en de leveranciers van stuwagesoftware. Voor containerschepen geldt de deadline van 1 juli niet. (lees meer over containerschepen)

Lees verder……

blauwebalk

WiFi in Maashaven R’dam

MaashavenEr is voortaan WiFi  beschikbaar in de Rotterdamse Maashaven. Hiermee is een grote wens in vervulling gegaan van veel BinnenvaartNet abonnees. Potentiële klanten van BinnenvaartNet hebben eerder aangegeven dat Rotterdam voor hen een ‘sleutellocatie’ is. BinnenvaartNet hoopt dus flink wat nieuwe abonnees aan te kunnen trekken. Stichting Binnenvaart Netwerkdiensten onderhandelt nog met het Havenbedrijf over andere mogelijke locaties in Rotterdam, want de behoefte hieraan is groot. Lees verder……

blauwebalk

“Provider Choozze dupeert schippers”

Chooze“Binnenvaartschippers die zijn overgestapt naar telecomprovider Choozze klagen massaal. Ze dreigen afgesloten te worden omdat Choozze stelt dat het afgesproken datagebruik is overschreden. Maar het blijkt dat de telecomprovider achteraf de regels heeft aangepast.”

Lees het volledige artikel van Erik Kersten op www.erasmusjournalisten.nl

blauwebalk

Nieuwe BICS software beschikbaar voor alle schepen

Goede verbindingGebruikers kunnen BICS online aanvragen en downloaden

Rotterdam 26 maart 2015 – BICS versie 5 is beschikbaar via internet voor iedereen die elektronisch wil melden. Versie 5 is de volledig nieuw ontwikkelde versie van BICS. Deze vervangt alle voorgaande BICS-versies en ERInet. Met het nieuwe BICS is de definitieve stap gezet naar elektronisch melden via internet.

Gebruikers van eerdere versies van BICS wordt verzocht om zich opnieuw te registreren op http://www.bics.nl. Dit is nodig omdat elke gebruiker een nieuw elektronisch postbusnummer krijgt. Hierdoor kan Rijkswaterstaat de administratie van BICS-gebruikers bijwerken. Rijkswaterstaat vraagt hiervoor medewerking van alle gebruikers. BICS Helpdesk stuurt na registratie nieuwe inloggegevens en instructies toe. Vervolgens is BICS versie 5 beschikbaar als download. Dit is nieuw ten opzichte van eerdere verspreiding van de BICS software op CD. Lees verder……

blauwebalk